Privacystatement

PRIVACYVERKLARING AUTORIJSCHOOL DIJON

Autorijschool Dijon is gevestigd in ‘s-Gravenhage en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hiermee willen wij heldere, transparante informatie geven over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze leerlingen en overige relaties, zoals dit van belang is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Contactgegevens:
Autorijschool Dijon
Cylinderstraat 5
2516XS ‘s-Gravenhage
Tel. +31 619439041
KvK.nr: 78350174
E-mail: info@autorijschooldijon.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Autorijschool Dijon verwerkt je persoonsgegevens vanaf het moment dat je deze achterlaat op onze website of op andere wijze aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • BSN nummer
 • Telefoonnummer vast
 • Telefoonnummer mobiel
 • E-mailadres


Geheimhouding

Alle aan  verstrekte persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Rijschool de medewerkers van Rijschool en zij die in opdracht van toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen.

Doel en grondslag waarvoor wij persoonsgegevens verwerken
Autorijschool Dijon verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1.  je inschrijving voor rijlessen via deze website;
 2. het verzenden van door jou opgevraagde informatie;
 3. het afhandelen van betalingen;
 4. het verzorgen van onze dienstverlening, waaronder het aanvragen van theorie- en praktijkexamens bij het CBR;
 5. je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 6.  je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 7. het plaatsen van je naam en foto op onze social-media pagina’s, uitsluitend na jouw toestemming.

Rijschool verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaren van persoonsgegevens rijschool bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, opgeslagen of gebruikt.

Delen van persoonsgegevens
Autorijschool Dijon verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Rijschool blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Autorijschool Dijon gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Google
Via onze website wordt ook een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rijschool je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jezelf of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens, of een verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar rijschool

We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Beveiligen van gegevens neemt rijschool de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De beveiliging van jouw persoonsgegevens bestaat uit:

 1. systeem-login met minimaal een gebruikersnaam en wachtwoord;
 2. computers/servers voorzien van beveiligingssoftware;
 3. geautomatiseerde dagelijkse back-up van gegevens;
 4. toegang uitsluitend door bevoegde medewerkers van Rijschool
 5. papieren documenten voor persoonsgegevens worden in afgesloten kasten opgeslagen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Websites van derden
Op de website van Autorijschool Dijon kun je links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Autorijschool Dijon geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze derden.

Aanpassen privacybeleid
Autorijschool Dijon behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen altijd op deze website worden gepubliceerd. Voor vragen over het privacybeleid van Autorijschool Dijon kun je altijd contact opnemen.

Wil je starten met rijlessen? Neem dan contact met ons op!